Wetten en regels van kabouter Burg Meester

Het zag de kabouters groen en grijs voor de ogen.
Ook de leeuwen, in de leeuwenkuil, werden getroffen.
Dirk de Teur test de eikelhelm.
De eikel helm, een modieus hoedje.

Geachte onderdanen en bewoners van Harsbouterdorp.

Zoals we allen weten viel de eikelval dit jaar niet mee. Door de enorme hoeveelheid eikels werden velen van ons zwaar getroffen. Zeer velen van ons zag het groen en grijs voor de ogen door de tientallen, honderden en ik overdrijf nu niet .,.. duizenden eikels waardoor ze getroffen werden. Groene plekken, grijze bulten en erger leed overkwam ons deze herfst door de zwaarste eikelval sinds 1643. En u weet een wijs bestuurder, zoals ik, dient vooruit te zien. Daarom heb ik in mijn wijshei....uhhhhhhhhu..,. hebben wij als gemeenteraad van Harsbouterdorp besloten hier, vooruitlopend op de volgende eikelval, iets aan te doen. We hebben bij één van de bedrijven van Dirk de Teur in het uiterste geheim een eikelhelm laten ontwikkelen. Na diverse testen, waarin ik persoonlijk een aantal verbeteringen in de helm heb aangebracht, heb ik ..... hebben wij, als gemeenteraad, 1900 helmen besteld bij De Teur. Deze helmen zullen op een centrale plaats worden opgeborgen. Zodra de volgende eikelval zich aandient worden ze aan u, de bewoners van Harsbouterdorp, uitgereikt en zullen ze door u tot het eind van de val zowel binnens- als buitenspaddenstoel gedragen dienen te worden. Bij overtreding van deze gemeentewet zal er streng gestraft worden door de overheid van ons dorp. Hiermee denk ik het probleem van de vallende eikel in goede banen te kunnen leiden zodat u, als bevolking van ons aller dorp, in veiligheid verder kunt leven.

Hoogachtend en groetend,

Kabouter Burg Meester.(burgemeester van Harsbouterdorp)

     

Geachte bewoners van Harsbouterdorp, 

Enige tijd geleden rende er, zoals u waarschijnlijk nog wel weet, een kudde woeste Schotse Hooglanders door ons dorp. Omdat niet alle kabouters op tijd weg konden komen vielen er enkele gewonden. Ik herinner u maar aan kabouter Ulletje, die meer dan een half jaar in het kabouterziekenhuis verbleef. Gelukkig is alles goed gekomen en heeft hij zijn taak bij de kippen weer met vreugede op zich kunnen nemen.

Om zo'n drama te voorkomen laat ik ....uhhuhhu.... laten wij als gemeenteraad op diverse plaatsen in ons dorp oranje seinen plaatsen. De eerste heb ik .uhhh.. hebben wij deze week feestelijk onthuld in Harsbouterdorp/west. Het idee achter dit waarschuwingssysteem is zo simpel dat ik ..uh.. wij ons afvroegen waarom dit niet eerder is bedacht.

En dan volgt er nu enige uitleg.

Staat het oranje sein laag: Geen gevaar, iedereen kan gewoon doorgaan met wat ie doet.

Staat het sein half: Let op, houd het sein in de gaten! Er kan gevaar dreigen!

Staat het sein hoog: Laat alles vallen waar u mee bezig bent! Verberg u zo snel mogelijk in uw woning. Zodra het sein weer gezakt is kunt u uw werkzaamheden hervatten.

U ziet het : EEN KIND KAN DE WAS DOEN! Zo simpel steekt dit systeem in elkaar.

Geachte burgers, deze mededeling kwam van uw burgemeester,

Kabouter Burg Meester.

Wilt u weten wat er gebeurde met kabouter Ulletje? Klik links op Kabouter Ulletje.

 

Geachte medekabouters, dieren en mensen,

Hier volgt een dringende oproep van de burgemeester van Harsbouterdorp. Sinds enige tijd is kabouter Voor de Wind zoek. Een dag of wat geleden kwam ik hem, toen ik op weg was naar een belangrijke vergadering, nog tegen op zijn fiets. Hij stak zijn hand op en riep: Hee Burg, ik ga een paar dagen op vakantie, tot gauw. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen of gezien.

Als kabouter Voor op zijn rijwiel ...uhummm fiets ... zit is hij voor niets en niemand bang. Overal kun jehem  tegenkomen, ook op plekken waar het beslist verboden is te fietsen. Twee jaar geleden werd hij nog gevangen genomen in museum KröllerMuller. Hij reed daar, op zijn rode fietsje,  met grote vaart door de beeldentuin. Zijn fiets werd in beslag genomen en hij kreeg een grote boete. In het normale leven staat hij met zijn benen stevig en vriendelijk op de grond. Op zijn fiets verandert hij in een avontuurlijke dwaas.

Signalement: Kort van stuk. Rode puntmuts. Blauwe jas. Gele das. En niet te vergeten: rijdend op een klein rood fietsje.

Hebt u deze kabouter gezien? Neem direct contact op met kabouter Burg Meester of de plaatselijke politie. Wij zouden graag zien dat kabouter Voor de Wind weer heelhuids terug keert ons mooie dorp. Er staat een hoge beloning klaar voor de beslissende tip.

Hoogachtend,

Kabouter Burg Meester.

(burgemeester van Harsbouterdorp)

 

Hier volgt een dringende mededeling van uw burgemeester,

Deze week hebben de Rozebeerdkabouters, zoals ze zichzelf wensen te noemen, de nieuwe paddenstoelenkas in gebruik genomen. De proefkweeksels van de overheerlijke gelestippaddenstoel beloven veel goeds. Naar verluid zullen binnenkort de eerste produkten voor de kabouterconsumenten beschikbaar komen. Natuurlijk heb ik me, zoals een goede burgervader hoort te doen, aangemeld om als proefkabouter de paddenstoelen te testen. Kabouter Roz 1 doet hierbij een oproep om de kweekkas  en de kweekkabouters de komende tijd met rust te laten. Wanneer u massaal naar de kas trekt zullen de jonge plantjes wellicht schrikken van de drukte om weer als een haas de grond in te duiken. Als dit gebeurt, aldus Roz 1, loopt het kweekschema meteen een vertraging op van enkele maanden.

Hierbij is het de gewone kabouter, met ingang van heden, verboden om de komende 4 weken in de buurt van de paddenstoelenkas te verblijven. Bij overtreding van deze bestuurlijke maatregel zal streng gestrafd worden.

Hoogachten en u groetend,

Kabouter Burg Meester.

Burgemeester van Harsbouterdorp. 

Geachte medebewoners van ons mooie Harsbouterdorp,

Doordat een aantal kabouters zich als wegpiraten gedragen op de Harsbouterheuvel, met als gevolg dat daar levensgevaarlijke situaties ontstaan, heb ik na intern overleg met mezelf het volgende besloten:

VANAF HEDEN IS HET VERBODEN OM DE HARSBOUTERHEUVEL, ZOWEL NAAR BOVEN ALS NAAR BENEDEN, MET ENIG MOTERVOERTUIG TE BETREDEN!!!!! BIJ OVERTREDING VAN DIT VERBOD WORDT HET VOERTUIG IN BESLAG GENOMEN EN DOOR DE PLAATSELIJKE SMID VERNIETIGD

Zodra het verbodsbord door kabouter Klim Geit geplaatst is, wordt dit verbod gehandhaafd door de Dienst van Openbare Orde.

Hoogachtend,

Kabouter Burg Meester, burgemeester van Harsbouterdorp.

Klik op ingezonden dan kun je lezen waarom Burg dit besluit nam.