Kabouterwagen K3 is vanaf woensdag 3 mei 2017 open.

Als burgemeester van ons mooie dorp heb ik de aangename eer om de prijswinnaars van de kleur- en fotowedstrijd 2017 bekend te maken. Zoals jullie wel zullen weten ben ik al meer dan 4 jaar burgemeester van onze kabouterstad ..uhhhh.. dorp. In deze tijd heb ik ons dorp nationaal en internationaal op de kabouterkaart gezet. De kabouterwereld kan, door mijn inzet en wijsheid, niet meer om ons heen. Ja, ik kan wel zeggen dat ik van grote beteke .... uhhhwatzegtu? .... deuitslag? .... welkeuitslagbedoeltu? ....uhhhuojadewedstrijdja.... Ja natuurlijk de wedstrijd.

Er werden dit veel, ik kan wel zeggen bijzonder veel kleurplaten en foto's ingezonden. Het was dan ook niet gemakkelijk om de prijswinnaars eruit te vissen. Met man en macht heb ik me op deze belangrijke taak gestort. Ik besloot om in elke leeftijd een 1e en 2e prijs uit te reiken. De eerste prijs werd een kabouter met een mooi kabouterboek over de belangrijke kabouters uit ons dorp. Tweede prijs werd het kabouterboek. Dat we op de wereldkaart staan bewijzen Emma en Tom, uit Schotland, die per post hun boek mochten ontvangen.

Britt, een kanjer van 6 jaar, won de superdesuper hoofd 1e prijs bij de kleurplaten met een bijzonder mooi uitgewerkt kabouterkunstwerkje. Zij won een grote kabouter van wel meer dan 75 cm. hoog en een kabouterboek. Britt van harte gefeliciteerd. Ik ...uhhwij... zijn trots op je en hopen dat je volgend je titel wilt verdedigen.

Tot slot wil ik nog zeggen dat de kabouterwagen in de winter is gesloten. Ergens in april 2018 gaat hij weer open voor het publiek.

Met dank voor jullie aandacht groet ik u,

Kabouter Burg Meester.(burgemeester van Harsbouterdorp)

Woensdag 3 mei 2017 gaat de kabouterwagen weer open.

In de wagen kun je even lekker uitrusten, een kabouterboek lezen of de kleurplaat kleuren.

Met de kleurplaat kun je mooie kabouterprijzen winnen. Dan moet je hem wel voor 1 november 2017 inleveren in Galerie Zuid op woensdag, vrijdag of zaterdag tussen twee en vijf uur. Iedereen, dus ook oma en opa, mag  meedoen aan de kleurwedstrijd.
Dit jaar is er voor het eerst, vanaf 17 mei 2017, een fotowedstrijd voor mensen ouder dan 8 jaar. Als de wagen open is kun je in Galerie Zuid een fotocamera lenen om je foto's te maken. Elke middag worden er 3 camera's uitgeleend. Na 30 minuten moet hij weer ingeleverd zijn in de galerie en zeg je welke foto meedoet aan de wedstrijd. Na 1 november 2017 is de prijsuitreiking.

Vanaf eind mei liggen er ook formulieren voor een puzzeltocht, door het kabouterbos, in de kabouterwagen. Ook hiermee kun je mooie kabouterprijzen winnen.

Allemaal veel succes met de kleurplaten, foto's en puzzeltocht.

Prijswinnaars kleurwedstrijd 2016 bekend.

Als burgemeester van Harsbouterdorp heb ik de schone taak om de prijswinnaars van de kleurwedstrijd bekend te maken. Bij deze wil ik ook graag van de gelegenheid gebruik maken om bekend te maken dat er sinds kort meer dan 1800 kabouters in ons schone dorp wonen. Ik wil dan ook aan de kabouterautoriteiten vragen om de naam Harsbouterdorp te veranderen in Harsbouterstad. En daarom verzoek ik de autoriteiten om ons stadsrechten te verlenen om daarna mijn honararrari...uhhh...honorararium op stadsniveau te bren.....

Uhh, wat bedoel ....., ohh ja ja natuurlijk de kleurwedstrijd ..jazeker jaaja de wedstrijd.

Uit vele inzendingen zijn de volgende winnaars gekomen.

De 3e prijs, voor 3 fantastische tekeningen, is voor Lieke Konijn, Sanne Wijma en Timo van Mazijk. Zij winnen alledrie een prachtig kabouterboek.

De 2e prijs, een kabouter van ongeveer 40 cm hoog is gewonnen door Sjonnie Schaap voor zijn mooi en netjes gekleurde tekening.

En dan nu, jaja, de eerste prijs gaat naar jaja dat is ze dan Julia Spanjer met een schitterende tekening met sterren op de muts. Zij wint een grote kabouter van ongeveer 80 cm hoog.

  1e prijs          2e prijs          3e prijs

Jullie kunnen jullie prijzen ophalen in Galerie Zuid, Molenweg 109, 6732 Bk Harskamp op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur. (de galerie is gesloten van 25 dec. t/m 3 jan.)

De kabouterwagen is nu gesloten en gaat in april 2017 weer open.